Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden overeenkomsten, diensten en/of werkzaamheden zijn de Algemene leverings- en verhuurvoorwaarden van de Clever Groep van toepassing. Naar gelang de aard van de werkzaamheden en dienstverlening, zijn in deze leverings- en verhuurvoorwaarden aanvullend Specifieke Branchevoorwaarden van toepassing.